Nederland Crowdfunding is de branchevereniging van crowdfundingplatforms voor bedrijfsfinanciering. De branchevereniging is in 2014 opgericht en heeft ten doel de ontwikkeling van crowdfunding als instrument voor aanvullend financieren en investeren, verder te versterken en te verduurzamen.

De branchevereniging is actief op het gebied van voorlichting en zelfregulering: Nederland Crowdfunding ontwikkelde een gedragscode waaraan alle aangesloten platforms zich committeren. Daarnaast is de vereniging actief op het gebied van kennisdeling en promotie van crowdfunding, door aanwezigheid op evenementen. Tot slot is de branchevereniging actief op het gebied van stimulering van crowdfunding en gaat zij regelmatig in gesprek met de AFM en overheden om samen met hen te werken aan een gunstig crowdfunding klimaat.