Model accountantsrapport maakt afronden vergunningaanvraag crowdfundplatforms mogelijk

20-04-2023

Branchevereniging Nederland Crowdfunding komt tot afspraken met DNB

De Branchevereniging Nederland Crowdfunding heeft afspraken gemaakt over een modelverklaring waarmee de accountant kan verklaren dat het betreffende platform aan de prudentiële waarborg kan voldoen. Deze verklaring biedt platforms de mogelijkheid hun vergunningaanvraag in het kader van de nieuwe Europese verordening met AFM af te ronden. Voorzitter Ter Huurne toont zich content: “dit initiatief van de branchevereniging geeft platforms die voorheen onder ontheffing opereerden een duidelijk perspectief”.

Vereiste goedkeurende verklaring bij de jaarrekening
In het kader van het verkrijgen van een vergunning naar aanleiding van de nieuwe Europese verordening voor crowdfunding, stuitten de leden van de bij de branchevereniging aangesloten crowdfinance platforms op de eis van een goedkeurende verklaring van de accountant bij de jaarrekening. Voor crowdfinance platforms bestonden eerder – onder de ontheffing van de AFM – geen prudentiële vereisten en ook uit het jaarrekeningrecht volgt voor de omvang van betreffende platforms geen plicht van een goedkeurende accountantsverklaring.

Oplossing in model voor rapport van feitelijke bevindingen
In onderling overleg zijn de leden van de branchevereniging gekomen met een voorstel voor een verklaring die door de accountant kan worden aangeleverd. “We hebben een open houding getroffen bij DNB en ook AFM “, aldus Jeroen ter Huurne, voorzitter van de branchevereniging. “Dit heeft tot deze, voor alle partijen, goede oplossing geleid”.

Goedkeuring DNB
De verklaring door de externe accountant is uitgebreid besproken met DNB, waarbij DNB heeft aangegeven dat de inhoud van de verklaring afdoende inzicht biedt over het voldoen aan de prudentiële waarborgen voor crowdfunding dienstverleners om daarmee DNB in staat te stellen tot een oordeel te komen bij de vergunningsaanvraag en gedurende het doorlopend toezicht.

Desgewenst is een exemplaar van het model accountantsrapport op te vragen via loos@nederlandcrowdfunding.nl 

Activeer uw spaargeld!

13-09-2021

In de markt voor financieringen zijn naar schatting zo’n 40 tot 50.000 particulieren actief. Via veelal particuliere investeerders wordt er jaarlijks zo’n €425 miljoen geïnvesteerd in het Nederlandse MKB. De particulier die zijn spaargeld activeert via crowdfunding, kan de economisch ontwikkeling van het MKB stimuleren en tegelijkertijd een mooi rendement realiseren.

In de achtste editie van deze interviewreeks spreekt Igor Kuijer (Horeca Crowdfunding) met de heer Collignon (investeerder op zijn platform) over zijn drijfveren om te investeren in crowdfundprojecten.

download hier het interview

Waarom zou je anderen crowdfunding aanraden?
In het huidige financiële landschap waar traditionele financiering via een bank meer op de achtergrond raakt is crowdfunding een open, moderne manier voor geldvragers en geldverstrekkers om tot elkaar te komen. Als geldverstrekker kun je zelf een risico overweging maken, daarbij ben je vrij om te kiezen in welke project voor hoeveel je wilt meedoen.
Projecten via Horeca Crowdfunding Nederland (HCN) worden aangeboden door een professionele organisatie die uitstekend communiceert met mij als geldverstrekker.

Waarom besloot je te starten met crowdfunding?
Eigenlijk heel toevallig, ik beleg al jaren in onroerend goed, aandelen, obligaties en vroeger spaardeposito’s. Ik was 6 jaar geleden uit eten bij een restaurant waar naast de menukaart een advertentie stond over crowdfunding, zo ben ik als eerste bij HCN begonnen.
Nu ben ik actief op 6 platforms nationaal en internationaal, bij HCN heb ik inmiddels geïnvesteerd in meer dan 100 projecten, naar volle tevredenheid.

Wat is je leukste investeringsproject en waarom?
Een bijzonder HCN project is voor mij een horeca gelegenheid in Ouddorp, wij brengen een groot deel van onze tijd door in Zeeland, dan is dichtbij Ouddorp en bij dit restaurant komen we graag. Bij ieder bezoek heb ik dan een gevoel van betrokkenheid, naast de uitstekende pannenkoeken natuurlijk.

Bij een aantal projecten is er sprake van incentives, je kunt aangeven of je daar gebruik van wilt maken, dat maakt het extra leuk.

Hoe maak je een keuze om te investeren in een crowdfundproject?
Het rentepercentage is voor mij geen doorslaggevend argument om wel of niet mee te doen. Ik kijk eerst naar het soort project. Uit welke branche komt de geldvrager, dat kan iets heel anders zijn dan het project.
Ook kijk ik of de ondernemer eigen middelen in brengt en ook of sprake is van garanties, of verpanding. Tot slot geldt voor HCN-projecten de sterren beoordeling. Maar eigenlijk zou ik er even naar toe moeten gaan en een oordeel ter plaatse vormen.

 

Crowdfundplatforms bieden investeerders transparante informatie

29-03-2021
Branchevereniging Nederland Crowdfunding herkent zich niet in deze kritiek die in het FD artikel van maandag 29 maart is gepubliceerd. ‘Platforms geven wel degelijk transparante informatie’, zegt voorzitter Jeroen ter Huurne. ‘Op alle grotere platforms zijn rendementscijfers terug te vinden.’ Wel erkent hij dat niet alle platforms het rendement op dezelfde manier berekenen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt volgens hem bij toezichthouder AFM. ‘Het is jammer dat die niet met voorschriften komt.
Branchevoorzitter Ter Huurne benadrukt dat crowdfunders op lange termijn dezelfde belangen hebben als beleggers. ‘Daarom laten we de ondernemers tekenen voor de juistheid van de informatie’, zegt hij.

Column: Activeer uw spaargeld!

17-03-2021

De berg met spaargeld is tot recordhoogte gegroeid, kopten de kranten de afgelopen weken. En dat klopt, want met bijna €500 miljard is ons gezamenlijke spaarsaldo nog nooit zo hoog geweest. Deze middelen wachten geduldig op onze bankrekeningen en de eigenaar krijgt nauwelijks een rentevergoeding. Een gemiste kans.

Het kabinet heeft verzuimd in haar aanpak voor crisisherstel een stimulans voor rechtstreekse investeringen in het MKB op te nemen. De kans hiervoor ligt echter voor het grijpen. Met een kleine incentive kunnen huishoudens worden verleid om middelen – die zij niet nodig hebben als buffer – in te zetten voor de grote investeringsbehoefte van het midden- en kleinbedrijf.

Natuurlijk is sparen een veilige optie om geld achter de hand te houden. Het Nibud adviseert dan ook om alleen te beleggen met geld dat gemist kan worden. Huishoudens doen er goed aan een buffer aan te leggen om direct onverwachte, grotere en noodzakelijke uitgaven te betalen als ze zich voordoen.

Op een eenvoudige en voor de staatskas goedkope wijze kan het kabinet, door middel van het activeren van het spaargeld van huishoudens, een steuntje in de rug voor het Nederlands MKB organiseren. Dit zou tegemoetkomen aan de wens van ondernemersorganisaties om in het herstel van onze economie, de toegang voor ondernemers tot investeringen beter te maken.

Crowdfundplatforms zijn bij uitstek goed gepositioneerd om investerende particulieren en het Nederlands MKB bij elkaar te brengen. Deze platforms selecteren en beoordelen de financieringsbehoefte van het MKB voor de investerende Nederlander.

U hoeft uiteraard niet op de voorstellen uit Den Haag te wachten. Ook nu zijn er prima mogelijkheden uw (lokale) ondernemer te ondersteunen, waarbij u -uiteraard met een goede spreiding van uw investeringen- mooie rendementen realiseert. Overweeg dus een deel van uw spaartegoeden te activeren, Haags zetje in de rug of niet.

Jeroen ter Huurne en Robbert Loos zijn respectievelijk voorzitter en directeur van de Branchevereniging Nederland Crowdfunding

download hier deze column

 

Betrek investerende particulier bij herstel Nederlandse MKB

17-10-2020

Er staat zo’n 400 miljard euro op onze gezamenlijke spaarrekeningen. Een deel van deze middelen is beschikbaar te maken voor directe investeringen in Nederlandse bedrijvigheid. Crowdfundplatforms zijn bij uitstek goed gepositioneerd om investerende particulieren en het Nederlands MKB bij elkaar te brengen.

Zaterdag 17 oktober bepleiten voorzitter Jeroen ter Huurne en directeur Robbert Loos namens de branchevereniging in een opinieartikel in dagblad Trouw de investerende particulier te betrekken bij het herstel van de verdienkracht van de Nederlandse economie.

Lees hier het artikel op de website van Trouw

Betrek investerende particulier bij herstel Nederlandse MKB

De Nederlandse overheid heeft voortvarend ingegrepen na de start van de Covid-19 pandemie. Diverse noodpakketten zorgen voor banenbehoud en ondersteuning van ondernemers. Deze pakketten worden voortgezet, maar versoberd. Nu is het zaak het herstel van de Nederlandse economie verder te blijven stimuleren.
Er is veel aandacht voor de steun die grote beeldbepalende ondernemingen als KLM krijgen. Echter ook in het Nederlands midden- en kleinbedrijf is de investeringsbehoefte groot. Het zou een gemiste kans zijn, hierbij niet ook de investerende particulier te betrekken.

Nederland is een spaarzaam land. Inmiddels is er ongeveer €400 miljard euro op onze spaarrekeningen gestald. De onzekerheid in deze periode van corona heeft onze spaarwoede nog verder aangewakkerd. Diverse media meldden de spaarpiek in mei, traditioneel de maand waarin ons vakantiegeld op de spaarrekening wordt bijgestort. En opvallend is dat – anders dan in andere jaren – dit jaar nog iedere maand ons spaargeld verder is gegroeid en dat dit is gebeurd in vrij opneembare tegoeden. Een deel van deze middelen is met goed gekozen stimulans beschikbaar te maken voor directe investeringen in Nederlandse bedrijvigheid. Immers de rentes op deze tegoeden zijn nagenoeg nihil.

Crowdfundplatforms zijn bij uitstek goed gepositioneerd om investerende particulieren en het Nederlands MKB bij elkaar te brengen. Deze platforms selecteren en beoordelen de financieringsbehoefte van het MKB voor de investerende Nederlander. Als intermediar tussen ondernemer en investeerder hebben zij er belang bij, zorgvuldig hun investeringsprojecten te kiezen. De ondernemer mag er op vertrouwen dat hij terecht kan met een goed plan en de investeerder mag er op rekenen dat zijn investering kan renderen. De particuliere investeerder heeft de mogelijkheid projecten te ondersteunen naar keuze: welke branche, met welk doel, zekerheden en rendementsverwachtingen. Het is de investeerder die bepaalt.

In de markt voor financieringen zijn naar schatting nu al zo’n 40 tot 50.000 particulieren actief. Via veelal particuliere investeerders wordt er jaarlijks zo’n €425 miljoen geïnvesteerd in het Nederlandse MKB. De investerende particulier kan daarmee een belangrijke rol innemen en de smeerolie worden van het MKB. De motor van de Nederlandse economie.

Betrek de Nederlandse particulier die funding beschikbaar stelt voor financieringen aan Nederlandse MKB-bedrijven in de plannen voor herstel van de verdienkracht van de Nederlandse economie. Zeker als de investeerder zijn investeringen goed spreidt over diverse projecten, snijdt het mes aan twee kanten. De ondernemer kan zijn droom verwezenlijken en de investeerder realiseert een mooi rendement tegen een verantwoord risico.

 

 

EU Parlement stemt in met Crowdfund regelgeving

07-10-2020

Branchevereniging Nederland Crowdfunding is verheugd dat het Parlement heeft ingestemd met de Europese Regelgeving. “Met deze regelgeving – die eind 2021 van kracht wordt – toont Europa aan dat crowdfunding een belangrijke pijler is in de markt voor bedrijfsfinanciering”, aldus voorzitter Jeroen ter Huurne.

Het Europees Parlement keurde 5 oktober de deal goed die in december is gesloten met de Raad over uniforme regelgeving voor crowdfundingdiensten in de EU. De nieuwe regels zijn bedoeld om crowdfundingdiensten vlot te laten functioneren in de interne markt en om grensoverschrijdende bedrijfsfinanciering in de EU te bevorderen door te voorzien in uniforme regelgeving voor crowdfundingdiensten.

Nederland Crowdfunding bepleit al enige tijd een stevig regelgevend kader om verder te bouwen aan een professionele sector voor crowdfundingplatforms. Ter Huurne: “goed dat zo de ruimte wordt gecreëerd voor particulieren om hun spaargeld in te zetten voor investeringen in het MKB”.

Ledenmutaties: MatchingCapital en Waardevoorjegeld nieuwe leden

20-07-2020

Met ingang van 1 juli 2020 kan Branchevereniging Nederland Crowdfunding een tweetal nieuwe leden verwelkomen. MatchingCapital en Waardevoorjegeld hebben aangegeven graag lid te worden van de branchevereniging. Voorzitter Jeroen ter Huurne: “Wij zijn blij dat deze beide platforms zich aansluiten bij de branchevereniging. Wij zien graag dat onze ledenbasis verder gaat groeien om de belangen van crowdfundplatforms onder de aandacht te houden. Wij kunnen een belangrijke rol spelen in de financiering van het herstel van het Nederlands MKB. En samen zullen we dit duidelijk blijven maken.”

Funding Circle en Oneplanetcrowd beëindigen het lidmaatschap
Eveneens per 1 juli 2020 heeft OPC aangegeven het lidmaatschap bij de brancheverenging op te zeggen. Per 1 september geldt dit ook voor Funding Circle. De laatste heeft recent aangekondigd in Nederland geen nieuwe investeringsprojecten meer te doen. Zo bestaat de branchevereniging met ingang van 1 september uit de leden Collin Crowdfund, Horeca Crowdfunding, MatchingCapital en Waardevoorjegeld.

Financieringsmonitor bevestigt belangrijke rol crowdfunding in Nederlands financieringslandschap

28-01-2020

Branchevereniging Nederland Crowdfunding (BNC), de belangenbehartiger van crowdfundingplatforms voor bedrijfsfinanciering in Nederland, onderstreept de bevindingen uit de vandaag uitgebrachte Financieringsmonitor 2019 van het CBS dat crowdfunding een steeds grotere rol inneemt in het Nederlandse financieringslandschap.

Volgens de Financieringsmonitor zet de constante opmars van crowdfunding verder door. Het totale bedrag is van €223 miljoen in 2018 naar €329 miljoen toegenomen in 2019. Ondanks dat het in absolute termen nog slechts een deel van de totale financieringsbehoefte invult, is deze vorm van financiering een serieuze keuze voor duizende mkb-ondernemers geworden. Het overgrote deel van crowdfunding is bestemd voor bedrijfsfinanciering (90%).

Robbert Loos, directeur van Nederland Crowdfunding, zegt: “Wij herkennen de bevindingen uit de nieuwe editie van de Financieringsmonitor die opnieuw bevestigen dat crowdfunding voor bedrijfsfinanciering een steeds grotere rol vervult in het Nederlandse financieringslandschap. Dit is mede uit te leggen door het beperkte bancaire krediet voor kleine ondernemers, maar vooral door de professionalisering van de actieve platformen in Nederland. Nederland Crowdfunding draagt bij aan de professionalisering van de sector en de resultaten van vandaag onderstrepen dat deze slag wordt gemaakt.”

Crowdfunding voor bedrijfsfinanciering – ook wel crowdfinance of online leenplatformen genoemd – is een financieringsvorm waar platformen middels het rechtstreeks in contact brengen van ondernemers met een brede groep investeerders financiering weten te verstrekken. Deze platformen staan onder toezicht en beschikken over een ontheffing van de AFM, en staan geregistreerd in het crowdfundingregister. De AFM houdt doorlopend toezicht op de sector met strenge voorschriften en eisen.

Nederland Crowdfunding bepleit al jaren dat een stevig regelgevend kader zal helpen om verder te bouwen aan een professionele sector voor crowdfunding, en is daarom positief over het onlangs bereikte politiek akkoord in Brussel voor een pan-Europees kader voor crowdfunding dienstverleners.

Crowdfundingscan helpt ondernemers financiering te vinden bij crowdfundbedrijven

07-10-2019

Branchevereniging Nederland Crowdfunding introduceert de crowdfundingscan. Door een viertal vragen te beantwoorden vindt een ondernemer een crowdfundplatform dat bij zijn financieringswensen past. “Steeds vaker kregen wij de vraag van ondernemers welk crowdfundplatform zou kunnen ondersteunen bij het vinden van een passende financiering”, aldus Robbert Loos directeur van de brancheverenging. “Met de crowdfundingscan hebben we hiervoor een makkelijk toegankelijk instrument gecreëerd.”

De Crowdfundingscan is op de website van de branchevereniging te vinden. Na het doorlopen van vragen over het doel van de financiering, de branche waarin de ondernemer actief is, het type financiering en het gewenste financieringsbedrag, krijgt de ondernemer de mogelijkheid in contact te komen met passende crowdfundplatforms.

De crowdfundingscan is hier te vinden: https://nederlandcrowdfunding.nl/crowdfundingscan/ 

Leden Nederland Crowdfunding presenteren reële netto rendementscijfers

09-05-2019

Woensdag 8 mei 2019 publiceerde het FD op de voorpagina een artikel over de crowdfundsector. Daarin wordt de suggestie gewekt alsof crowdfundplatforms aan investeerders verkeerde verwachtingen voorspiegelen door te gunstige rendementen te publiceren.

Voor leden van de branchevereniging Nederland Crowdfunding geldt dat het investeerders glashelder is dat zij investeren in een lening aan een ondernemer. Dat hiermee kosten gemoeid zijn voor het beheer van het crowdfundplatform, wat deze bedragen en dat deze ondernemer risico loopt, wat gevolgen kan hebben voor het rendement op de investeringen. De crowd van deze platforms kiest bewust voor een investering met een risico, verantwoord mits de investeerders goed spreiden over een groter aantal projecten. Dat hiervoor animo is, bewijzen de groeicijfers die de markt maakt.

Natuurlijk ontstaan er ook achterstanden, maar onze leden herkennen het beeld niet dat hierin een toename zou zijn. Dagelijks werken de platforms door goede kredietanalyses, beheer van de actieve portefeuille en de aandacht voor spreiden van investeringen, aan het beperken van de risico’s voor investeerders. Daarmee kan echter niet worden voorkomen dat er ondernemers zijn die niet in staat zijn de lening terug te betalen.

Sinds enkele jaren heeft onze vereniging een gedragscode. Hierin is bewust de afspraak gemaakt dat platforms zelf de keuze hebben of zij een nettorendement percentage vermelden op hun website. Maar als zij dit doen, dan is de berekening daarvan voor alle leden conform uniforme spelregels. Achtergrond van deze keuze is dat enkel een netto rendementscijfer voor een jong platform niet zo relevant is. Platforms bouwen over de jaren ervaringen op met ondernemers die in gebreke blijven bij de verplichtingen van de aangegane lening. Pas na verloop van enige tijd worden deze cijfers relevant voor de portefeuille als geheel en krijgen zij toegevoegde waarde voor de beoordeling van de prestaties van een platform.

Leden die een netto rendementspercentage op de homepage publiceren, presenteren overigens realistische cijfers: 2,31%; 3,81% en 6,37%.

De branchevereniging en haar leden (Collin Crowdfund, Funding Circle, Horeca Crowdfunding, Knab Crowdfunding en Oneplanetcrowd) hechten aan verdere verbetering van de professionaliteit en de transparantie in onze sector. Vandaar dat wij het onderwerp nettorendementen al enige tijd geleden hebben geagendeerd in ons overleg met de AFM. Wij maken graag afspraken die de transparantie in de sector bevorderen. In het belang van de investeerders, de ondernemers en crowdfundplatforms.

 

Bovenstaand bericht is als ingezonden stuk aangeboden aan de redactie van het FD, als reactie op het volgende artikel: https://fd.nl/ondernemen/1300229/crowdfundingplatforms-spiegelen-te-gunstige-rendementen-voor