Complementaire financiering wint terrein

28-01-2019

Het gebruik van alternatieve vormen van financiering is in vier jaar tijd bijna verdubbeld. Dit blijkt uit de door het CBS gepubliceerde Financieringsmonitor 2018. De grootste groei heeft plaatsgevonden binnen crowdfunding.

In de Financieringsmonitor 2018 wordt de zoektocht van het MKB naar externe financiering van begin tot eind in kaart gebracht. Uit de monitor blijkt dat andere vormen van financiering dan de traditionele banklening, bedrijfsobligaties en onderhandse leningen, in toenemende mate een alternatief bieden voor het bedrijfsleven. De huidige omvang blijft weliswaar een fractie van de totale financieringsmarkt, waardoor deze alternatieve financieringsvormen een beperkt marktaandeel hebben.

Crowdfunding groeit hard door in 2018

01-01-2019

Ook in 2018 hebben weer meer MKB ondernemers financiering voor hun activiteiten mogelijk gemaakt via crowdfunding. Financiering voor ondernemingen maakt een steeds groter deel uit van het met crowdfunding opgehaalde bedrag. De meest populaire vorm van crowdfunding is een lening. Dit blijkt uit de cijfers die crowdfundingcijfers.nl heeft verzameld.

 

 

Crowdfunding in Nederland 2018

 

EU parlement stemt over crowdfunding regelgeving

28-11-2018

Het Europees Parlement heeft op 5 november 2018 gestemd over regelgeving voor crowdfunding. Hiermee heeft zij een aantal wijzigingen aangebracht op het voorstel dat de Commissie eerder in maart naar buiten bracht. Belangrijke aanpassing die het Parlement doorvoert geeft MKB ondernemers meer ruimte voor crowdfundingprojecten. Waar de Commissie een maximum bedrag van €1 mln per project voorstelde, heeft het Parlement deze grens verhoogd naar €8 mln.

Nederland Crowdfunding is verheugd over deze wijziging van het Parlement. “Het oorspronkelijke voorstel was lager dan de nu in Nederland geldende grens”, aldus voorzitter Jeroen ter Huurne, “goed dat het Parlement zo de ruimte creëert voor MKB financiering” .

http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20181105IPR18253/new-eu-rules-to-boost-crowdfunding-platforms-and-protect-investors