Activeer uw spaargeld!

17-11-2020

In de markt voor financieringen zijn naar schatting zo’n 40 tot 50.000 particulieren actief. Via veelal particuliere investeerders wordt er jaarlijks zo’n €425 miljoen geïnvesteerd in het Nederlandse MKB. De particulier die zijn spaargeld activeert via crowdfunding, kan de economisch ontwikkeling van het MKB stimuleren en tegelijkertijd een mooi rendement realiseren.

In de tweede editie van deze interviewreeks spreekt Douwe Westervaarder (MatchingCapital) met Marc Winkel (investeerder op zijn platform) over zijn drijfveren om te investeren in crowdfundprojecten.

download hier het interview

 

Waarom besloot je te starten met crowdfunding?

Ik wil mijn spaargeld spreiden en daarbij een behoorlijk rendement realiseren, maar geen grote risico’s nemen. Ik startte bij Collin Crowdfund en Geldvoorelkaar in 2017.

Leuke projecten spraken me aan. Ik herinner me een matroos die het schip van zijn werkgever kon overnemen, en een klusser die een nieuwe bedrijfsbus nodig had. Dat vond ik interessant. Ik kon een goed rendement halen. Het risico beperkte ik door kleine bedragen te spreiden over veel projecten.

Op een gegeven moment zag ik bij Geldvoorelkaar een project voorbij komen waarin Matching Capital genoemd werd. Ik heb me georiënteerd op de website matchingcapital.com en werd direct enthousiast. Daar vroeg ik een kennismakingsgesprek aan. Douwe en ik hebben diverse aspecten van vastgoedfinanciering besproken en hij heeft mijn vragen beantwoord. Mijn vriendin en ik hadden voor het gesprek beiden geïnvesteerd in een project, en we doen na het gesprek vaker mee.

 

Waarom kies je voor crowdfunding voor vastgoedfinanciering?

Het crowdfundplatform zorgt voor de hypotheekakte waarin ik samen met de andere investeerders de eerste hypotheek heb. Omdat er geen bank of andere financier bij betrokken is, zijn we als investeerders de enige hypotheekhouders, wat veel zekerheid biedt.
Wat me positief verrast heeft, was het feit dat Matching Capital geen bemiddelingskosten in rekening brengt bij de investeerder. Ik doe dus “gratis” mee, er gaat niks van mijn rendement af.

 

Waarom zou je anderen crowdfunding aanraden?

Als je met veel kleine projecten meedoet, komt er een leuke geldstroom op gang. Geld dat je terugkrijgt en niet nodig hebt, kun je inclusief de rente herinvesteren. Dat is niet alleen leuk om te doen, je kunt op die manier mooi wat extra geld sparen.
Met Crowdfunding kan je participeren vanaf een paar honderd euro. Dat is geschikt voor iedereen die elke maand wat geld wil wegzetten. Meestal wordt het in 3 tot 5 jaar terugbetaald, dus elke maand een stukje rente en een stukje aflossing.
Als het gaat om grotere bedragen, waarbij je alleen rente terugkrijgt en na de looptijd pas je investering, moet je wel wat reserves hebben. Je bent het geld immers voor langere periode kwijt.

 

Wat is je leukste investeringsproject en waarom?

Mijn vriendin en ik zitten inmiddels in aardig wat projecten, alle met zekerheid van hypotheek. We proberen elk jaar aan 2 of 3 projecten mee te doen. Ik vond de financiering van een “Tiny House Boat” erg leuk.

Dit was een kleine financiering van ongeveer een halve ton. Met hypotheek op het perceel waar de boot is gelegen en daarnaast pandrecht op de boot zelf.

 

Hoe maak jij de keuze voor een crowdfunding project?

Voor mij is dat een combinatie van redenen. Enerzijds de duidelijkheid over de projecten, de rente en de looptijd. Anderzijds de zekerheid van het recht van eerste hypotheek met het gefinancierde vastgoed als onderpand.
Het instapbedrag is bij Matching Capital hoger dan bij andere platforms: € 5.000. Deze drempel dwingt je om een som geld apart te zetten om dit vervolgens in een betrouwbaar project te investeren. Dat is voor mij iets anders dan bijvoorbeeld 100 euro investeren in een nieuwe ijsmachine voor een kleine ijscoboer met matige jaarcijfers. Het laatste is in mijn ogen veel risicovoller.
Tot slot, de professionaliteit die Matching Capital uitstraalt. Ze zijn gespecialiseerd in vastgoedfinanciering en hebben daar duidelijk veel verstand van.

 

 

Betrek investerende particulier bij herstel Nederlandse MKB

17-10-2020

Er staat zo’n 400 miljard euro op onze gezamenlijke spaarrekeningen. Een deel van deze middelen is beschikbaar te maken voor directe investeringen in Nederlandse bedrijvigheid. Crowdfundplatforms zijn bij uitstek goed gepositioneerd om investerende particulieren en het Nederlands MKB bij elkaar te brengen.

Zaterdag 17 oktober bepleiten voorzitter Jeroen ter Huurne en directeur Robbert Loos namens de branchevereniging in een opinieartikel in dagblad Trouw de investerende particulier te betrekken bij het herstel van de verdienkracht van de Nederlandse economie.

Lees hier het artikel op de website van Trouw

Betrek investerende particulier bij herstel Nederlandse MKB

De Nederlandse overheid heeft voortvarend ingegrepen na de start van de Covid-19 pandemie. Diverse noodpakketten zorgen voor banenbehoud en ondersteuning van ondernemers. Deze pakketten worden voortgezet, maar versoberd. Nu is het zaak het herstel van de Nederlandse economie verder te blijven stimuleren.
Er is veel aandacht voor de steun die grote beeldbepalende ondernemingen als KLM krijgen. Echter ook in het Nederlands midden- en kleinbedrijf is de investeringsbehoefte groot. Het zou een gemiste kans zijn, hierbij niet ook de investerende particulier te betrekken.

Nederland is een spaarzaam land. Inmiddels is er ongeveer €400 miljard euro op onze spaarrekeningen gestald. De onzekerheid in deze periode van corona heeft onze spaarwoede nog verder aangewakkerd. Diverse media meldden de spaarpiek in mei, traditioneel de maand waarin ons vakantiegeld op de spaarrekening wordt bijgestort. En opvallend is dat – anders dan in andere jaren – dit jaar nog iedere maand ons spaargeld verder is gegroeid en dat dit is gebeurd in vrij opneembare tegoeden. Een deel van deze middelen is met goed gekozen stimulans beschikbaar te maken voor directe investeringen in Nederlandse bedrijvigheid. Immers de rentes op deze tegoeden zijn nagenoeg nihil.

Crowdfundplatforms zijn bij uitstek goed gepositioneerd om investerende particulieren en het Nederlands MKB bij elkaar te brengen. Deze platforms selecteren en beoordelen de financieringsbehoefte van het MKB voor de investerende Nederlander. Als intermediar tussen ondernemer en investeerder hebben zij er belang bij, zorgvuldig hun investeringsprojecten te kiezen. De ondernemer mag er op vertrouwen dat hij terecht kan met een goed plan en de investeerder mag er op rekenen dat zijn investering kan renderen. De particuliere investeerder heeft de mogelijkheid projecten te ondersteunen naar keuze: welke branche, met welk doel, zekerheden en rendementsverwachtingen. Het is de investeerder die bepaalt.

In de markt voor financieringen zijn naar schatting nu al zo’n 40 tot 50.000 particulieren actief. Via veelal particuliere investeerders wordt er jaarlijks zo’n €425 miljoen geïnvesteerd in het Nederlandse MKB. De investerende particulier kan daarmee een belangrijke rol innemen en de smeerolie worden van het MKB. De motor van de Nederlandse economie.

Betrek de Nederlandse particulier die funding beschikbaar stelt voor financieringen aan Nederlandse MKB-bedrijven in de plannen voor herstel van de verdienkracht van de Nederlandse economie. Zeker als de investeerder zijn investeringen goed spreidt over diverse projecten, snijdt het mes aan twee kanten. De ondernemer kan zijn droom verwezenlijken en de investeerder realiseert een mooi rendement tegen een verantwoord risico.

 

 

Activeer uw spaargeld!

15-10-2020

In de markt voor financieringen zijn naar schatting zo’n 40 tot 50.000 particulieren actief. Via veelal particuliere investeerders wordt er jaarlijks zo’n €425 miljoen geïnvesteerd in het Nederlandse MKB. De particulier die zijn spaargeld activeert via crowdfunding, kan de economisch ontwikkeling van het MKB stimuleren en tegelijkertijd een mooi rendement realiseren.

In de eerste editie van deze interviewreeks spreekt Johan van Buuren (Waardevoorjegeld) met Gerrit van de Werken (investeerder op zijn platform) over zijn drijfveren om te investeren in crowdfundprojecten.

download hier het interview

Waarom besloot je te starten met crowdfunding?

Naarmate dat mijn pensioengerechtigde leeftijd dichterbij kwam participeerde ik de afgelopen jaren wel eens in wat mini-projectjes, zoals afstudeerprojecten. Maar ook wel in kleinschalige geldwervingsprojecten, zoals bijvoorbeeld het zonnepanelenproject voor de Stichting Zomerkind in het dorp waar ik woonachtig ben. Meerdere keren werd ik benaderd om mee te investeren in startups, maar veelal vond ik de motivatie voor deze projecten gevoelsmatig te optimistisch voorgesteld en dit soort projecten zijn meestal niet of moeilijk controleerbaar.

Nadat ik een artikel had gelezen over ‘Waardevoorjegeld’ had ik het idee dat doelstellingen van deze organisatie, het MKB terzijde staan met alternatieve wijze van financiering vanuit een (ook voor mij) herkenbaar normen- en waardenkader, goed aansloten bij mijn wensen. Ook had ik een positief gevoel over de mensen die ‘waken’ over het ingelegde vermogen van investeerders en daardoor was voor mij een belangrijke drempel geslecht.

 

Waarom zou je anderen crowdfunding aanraden?

Hoewel het duidelijk is dat je investeert in projecten met een bepaald risico is het een geruststellende gedachte dat er serieus naar de projecten is gekeken voordat deze worden opengesteld voor inschrijving. De relatief hoge rentevergoeding is – voor mij – niet primair de belangrijkste drijfveer om te investeren in het MKB. Uit ervaring is het bekend dat het voor het MKB best wel lastig is om via banken aan de benodigde geldmiddelen te komen. De banken zeggen eerlijk dat het MKB voor hen geen interessante doelgroep is.

Desondanks is het MKB toch nog steeds erg belangrijk voor de economie en daarom is het goed als mensen een deel van hun vermogen hiervoor ter beschikking willen stellen. Het begrip rente moet m.i. dan ook meer worden gezien als een (tijdelijk) resultaatsvergoeding voor het opzetten van kansrijke projecten en tevens een vergoeding voor het risico bij projecten die niet goed aflopen. Want ook daarmee dient rekening te worden gehouden.

 

Wat maakt crowdfunding voor jou bijzonder?

Ik heb mij aangemeld bij ‘Waardevoorjegeld’, in eerste instantie als (kleinschalige) investeerder. Ik was gelijktijdig ook betrokken geraakt bij een maatschappelijke organisatie die voor uitbreiding van hun (school)gebouw middelen uit hun achterban wilde aantrekken, maar die niet over de tools beschikte om dit in goede banen te leiden. Ik heb hen gewezen op de mogelijkheden van crowdfunding.

Voor beide partijen was het best wel een spannend project, denk ik. Voor ‘Waardevoorjegeld’ was het hun eerste maatschappelijk project. Een substantieel bedrag uit de markt halen tegen een lagere rentevergoeding die past bij een dergelijk maatschappelijk project was toch ook wel een serieuze uitdaging. Echter door de zorgvuldige wijze van beoordeling van de aanvraag; het op de juiste wijze communiceren met potentiële investeerders en, last but not least, het waar nodig leveren van maatwerk, maakte het project succesvol waardoor het benodigde bedrag binnen 2 dagen was overtekend.

Op deze wijze heb ik zelf de kracht van crowdfunding kunnen ervaren. En ook gezien dat de mensen van ‘Waardevoorjegeld’ de projecten inderdaad nauwgezet en verantwoord in de markt zetten. Dat geeft vertrouwen om ook met andere projecten mee te doen.

 

Wat is je leukste investeringsproject en waarom?

Voor mij staat het project ‘De Dordtse Wijnhandel’ hoog genoteerd. Wijnproductie in de Biesbosch lijkt me echt wel een uitdaging.

Maar uiteindelijk zou ik toch kiezen voor de supermarkt in Benthuizen. De overlevingsdrang van deze ondernemer in een lastige sector met machtige concurrenten is bewonderingswaardig en ook het nieuwe initiatief van deze ondernemer verdient steun, al schat ik die kans van slagen wat minder hoog in.

Misschien is ‘leukste’ hier ook niet helemaal de juiste woordkeuze. Het is misschien meer de vraag welk project het beste gevoel geeft. Dat maakt deze keuze lastig, maar dat is wel waar crowdfunding voor mij om draait.

 

 

EU Parlement stemt in met Crowdfund regelgeving

07-10-2020

Branchevereniging Nederland Crowdfunding is verheugd dat het Parlement heeft ingestemd met de Europese Regelgeving. “Met deze regelgeving – die eind 2021 van kracht wordt – toont Europa aan dat crowdfunding een belangrijke pijler is in de markt voor bedrijfsfinanciering”, aldus voorzitter Jeroen ter Huurne.

Het Europees Parlement keurde 5 oktober de deal goed die in december is gesloten met de Raad over uniforme regelgeving voor crowdfundingdiensten in de EU. De nieuwe regels zijn bedoeld om crowdfundingdiensten vlot te laten functioneren in de interne markt en om grensoverschrijdende bedrijfsfinanciering in de EU te bevorderen door te voorzien in uniforme regelgeving voor crowdfundingdiensten.

Nederland Crowdfunding bepleit al enige tijd een stevig regelgevend kader om verder te bouwen aan een professionele sector voor crowdfundingplatforms. Ter Huurne: “goed dat zo de ruimte wordt gecreëerd voor particulieren om hun spaargeld in te zetten voor investeringen in het MKB”.

Ledenmutaties: MatchingCapital en Waardevoorjegeld nieuwe leden

20-07-2020

Met ingang van 1 juli 2020 kan Branchevereniging Nederland Crowdfunding een tweetal nieuwe leden verwelkomen. MatchingCapital en Waardevoorjegeld hebben aangegeven graag lid te worden van de branchevereniging. Voorzitter Jeroen ter Huurne: “Wij zijn blij dat deze beide platforms zich aansluiten bij de branchevereniging. Wij zien graag dat onze ledenbasis verder gaat groeien om de belangen van crowdfundplatforms onder de aandacht te houden. Wij kunnen een belangrijke rol spelen in de financiering van het herstel van het Nederlands MKB. En samen zullen we dit duidelijk blijven maken.”

Funding Circle en Oneplanetcrowd beëindigen het lidmaatschap
Eveneens per 1 juli 2020 heeft OPC aangegeven het lidmaatschap bij de brancheverenging op te zeggen. Per 1 september geldt dit ook voor Funding Circle. De laatste heeft recent aangekondigd in Nederland geen nieuwe investeringsprojecten meer te doen. Zo bestaat de branchevereniging met ingang van 1 september uit de leden Collin Crowdfund, Horeca Crowdfunding, MatchingCapital en Waardevoorjegeld.

Financieringsmonitor bevestigt belangrijke rol crowdfunding in Nederlands financieringslandschap

28-01-2020

Branchevereniging Nederland Crowdfunding (BNC), de belangenbehartiger van crowdfundingplatforms voor bedrijfsfinanciering in Nederland, onderstreept de bevindingen uit de vandaag uitgebrachte Financieringsmonitor 2019 van het CBS dat crowdfunding een steeds grotere rol inneemt in het Nederlandse financieringslandschap.

Volgens de Financieringsmonitor zet de constante opmars van crowdfunding verder door. Het totale bedrag is van €223 miljoen in 2018 naar €329 miljoen toegenomen in 2019. Ondanks dat het in absolute termen nog slechts een deel van de totale financieringsbehoefte invult, is deze vorm van financiering een serieuze keuze voor duizende mkb-ondernemers geworden. Het overgrote deel van crowdfunding is bestemd voor bedrijfsfinanciering (90%).

Robbert Loos, directeur van Nederland Crowdfunding, zegt: “Wij herkennen de bevindingen uit de nieuwe editie van de Financieringsmonitor die opnieuw bevestigen dat crowdfunding voor bedrijfsfinanciering een steeds grotere rol vervult in het Nederlandse financieringslandschap. Dit is mede uit te leggen door het beperkte bancaire krediet voor kleine ondernemers, maar vooral door de professionalisering van de actieve platformen in Nederland. Nederland Crowdfunding draagt bij aan de professionalisering van de sector en de resultaten van vandaag onderstrepen dat deze slag wordt gemaakt.”

Crowdfunding voor bedrijfsfinanciering – ook wel crowdfinance of online leenplatformen genoemd – is een financieringsvorm waar platformen middels het rechtstreeks in contact brengen van ondernemers met een brede groep investeerders financiering weten te verstrekken. Deze platformen staan onder toezicht en beschikken over een ontheffing van de AFM, en staan geregistreerd in het crowdfundingregister. De AFM houdt doorlopend toezicht op de sector met strenge voorschriften en eisen.

Nederland Crowdfunding bepleit al jaren dat een stevig regelgevend kader zal helpen om verder te bouwen aan een professionele sector voor crowdfunding, en is daarom positief over het onlangs bereikte politiek akkoord in Brussel voor een pan-Europees kader voor crowdfunding dienstverleners.

Crowdfundingscan helpt ondernemers financiering te vinden bij crowdfundbedrijven

07-10-2019

Branchevereniging Nederland Crowdfunding introduceert de crowdfundingscan. Door een viertal vragen te beantwoorden vindt een ondernemer een crowdfundplatform dat bij zijn financieringswensen past. “Steeds vaker kregen wij de vraag van ondernemers welk crowdfundplatform zou kunnen ondersteunen bij het vinden van een passende financiering”, aldus Robbert Loos directeur van de brancheverenging. “Met de crowdfundingscan hebben we hiervoor een makkelijk toegankelijk instrument gecreëerd.”

De Crowdfundingscan is op de website van de branchevereniging te vinden. Na het doorlopen van vragen over het doel van de financiering, de branche waarin de ondernemer actief is, het type financiering en het gewenste financieringsbedrag, krijgt de ondernemer de mogelijkheid in contact te komen met passende crowdfundplatforms.

De crowdfundingscan is hier te vinden: https://nederlandcrowdfunding.nl/crowdfundingscan/ 

Leden Nederland Crowdfunding presenteren reële netto rendementscijfers

09-05-2019

Woensdag 8 mei 2019 publiceerde het FD op de voorpagina een artikel over de crowdfundsector. Daarin wordt de suggestie gewekt alsof crowdfundplatforms aan investeerders verkeerde verwachtingen voorspiegelen door te gunstige rendementen te publiceren.

Voor leden van de branchevereniging Nederland Crowdfunding geldt dat het investeerders glashelder is dat zij investeren in een lening aan een ondernemer. Dat hiermee kosten gemoeid zijn voor het beheer van het crowdfundplatform, wat deze bedragen en dat deze ondernemer risico loopt, wat gevolgen kan hebben voor het rendement op de investeringen. De crowd van deze platforms kiest bewust voor een investering met een risico, verantwoord mits de investeerders goed spreiden over een groter aantal projecten. Dat hiervoor animo is, bewijzen de groeicijfers die de markt maakt.

Natuurlijk ontstaan er ook achterstanden, maar onze leden herkennen het beeld niet dat hierin een toename zou zijn. Dagelijks werken de platforms door goede kredietanalyses, beheer van de actieve portefeuille en de aandacht voor spreiden van investeringen, aan het beperken van de risico’s voor investeerders. Daarmee kan echter niet worden voorkomen dat er ondernemers zijn die niet in staat zijn de lening terug te betalen.

Sinds enkele jaren heeft onze vereniging een gedragscode. Hierin is bewust de afspraak gemaakt dat platforms zelf de keuze hebben of zij een nettorendement percentage vermelden op hun website. Maar als zij dit doen, dan is de berekening daarvan voor alle leden conform uniforme spelregels. Achtergrond van deze keuze is dat enkel een netto rendementscijfer voor een jong platform niet zo relevant is. Platforms bouwen over de jaren ervaringen op met ondernemers die in gebreke blijven bij de verplichtingen van de aangegane lening. Pas na verloop van enige tijd worden deze cijfers relevant voor de portefeuille als geheel en krijgen zij toegevoegde waarde voor de beoordeling van de prestaties van een platform.

Leden die een netto rendementspercentage op de homepage publiceren, presenteren overigens realistische cijfers: 2,31%; 3,81% en 6,37%.

De branchevereniging en haar leden (Collin Crowdfund, Funding Circle, Horeca Crowdfunding, Knab Crowdfunding en Oneplanetcrowd) hechten aan verdere verbetering van de professionaliteit en de transparantie in onze sector. Vandaar dat wij het onderwerp nettorendementen al enige tijd geleden hebben geagendeerd in ons overleg met de AFM. Wij maken graag afspraken die de transparantie in de sector bevorderen. In het belang van de investeerders, de ondernemers en crowdfundplatforms.

 

Bovenstaand bericht is als ingezonden stuk aangeboden aan de redactie van het FD, als reactie op het volgende artikel: https://fd.nl/ondernemen/1300229/crowdfundingplatforms-spiegelen-te-gunstige-rendementen-voor

Robbert Loos directeur Nederland Crowdfunding

02-04-2019

Robbert Loos is directeur van branchevereniging Nederland Crowdfunding geworden. Met zijn benoeming onderstreept de vereniging haar wens de sector verder te professionaliseren en te laten groeien. Voorzitter van de branchevereniging Jeroen ter Huurne geeft aan: “Crowdfundplatforms staan klaar om ondernemen in Nederland mogelijk te maken. MKB ondernemers én investeerders vinden steeds beter de weg naar deze vorm van financiering. De vereniging gaat zich nog nadrukkelijker inzetten om ruimte te maken voor deze financieringsvorm.”

Maartje Geels/FirmaFoto

Nederland vindt steeds beter haar weg naar vormen van complementaire financiering. De crowdfundsector speelt daarin een belangrijke rol. “Robbert was al even betrokken bij onze vereniging”, aldus voorzitter Ter Huurne, “met zijn benoeming tot directeur zal de focus van Nederland Crowdfunding nog meer worden gelegd op verdere groei van de markt.”

Meer MKB ondernemen mogelijk maken
Robbert Loos (1979) heeft ruime ervaring op het gebied van belangenbehartiging, stakeholdermanagement en positionering van organisaties en beschikt door zijn werkzaamheden voor bedrijven en verenigingen in diverse branches over een stevig netwerk in Den Haag. “Met de leden ga ik aan de slag om de positie van crowdfinance in de markt voor financiering van het MKB verder uit te bouwen. Ik kijk uit naar de samenwerking met de stakeholders in de markt”, aldus Robbert.

Ledengroei
De branchevereniging is in gesprek met mogelijke nieuwe leden. “Groei in ledenaantal is geen doel op zich”, zegt Robbert. “We staan open voor kwalitatief goede platforms die met ons verder willen bouwen aan de professionalisering van de markt”. De vereniging werkt al enige jaren met een gedragscode waar alle leden aan dienen te voldoen en geeft hiermee richting aan de ontwikkeling van kwaliteit in de crowdfundmarkt.

Nieuwe website
Een nieuwe website vormt het uithangbord voor de vereniging. “Op onze website www.nederlandcrowdfunding.nl dragen wij uit waar de branchevereniging voor staat”, aldus Robbert. “Hier is onze gedragscode te vinden en nieuws over de sector”.

AFM: Crowdfundingplatformen verbeteren hun informatieverstrekking

28-02-2019

Crowdfundingplatformen in Nederland met een vergunning of ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden hebben hun informatieverstrekking aan investeerders flink verbeterd. Dit geldt vooral voor informatie over betalingsachterstanden en de projectinformatie op hun website. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van een self-assessment door 47 crowdfundingplatformen.

https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2019/feb/crowdfunding-informatieverstrekking