05-04-2024

Toegang tot Borgstelling MKB-kredieten, Kadaster en Frauderegister

De Branchevereniging Nederland Crowdfunding vraagt samen met de Stichting MKB Financieringen in een brief aan de informateurs, prof. dr E. Dijkgraaf en drs. R. van Zwol, de aandacht voor een aantal voor de sector belangrijke onderwerpen. Om toegang tot financiering voor het midden- en kleinbedrijf te verbeteren komen beide organisaties met drie voorbeelden waar de non-bancaire financiers (weer) toegang  willen krijgen:

  1. Toegang voor crowdfunders tot de regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB),
  2. Weer toegang krijgen tot het Kadaster om op personen kadastrale recherche te kunnen uitvoeren.
  3. Toegang tot het Frauderegister van banken, financieringsmaatschappijen en verzekeraars.

Crowdfinance blijft groeien en belangrijk voor MKB

Met de drie voorbeelden vragen de beide organisaties de formerende partijen niet om geld. Om hun dienstverlening aan het MKB verder te verbeteren vragen de crowdfundplatforms ondersteuning in het aanpassen van de genoemde regelgeving. Uit de cijfers van het SMF Onderzoek non-bancair financieren 2022 blijkt dat de crowdfundsector groeit. Ook uit de eerste cijfers van het Onderzoek non-bancair financieren 2023, dat binnenkort gepubliceerd wordt, komt naar voren dat de trend van groei doorzet en de non-bancaire sector voor het midden- en kleinbedrijf niet meer weg te denken is.