13-11-2023

De bij de Branchevereniging Nederland Crowdfunding aangesloten leden hebben hun vergunningaanvraag bij de AFM in het kader van de nieuwe Europese verordening met goed gevolg afgerond. Voorzitter Ter Huurne toont zich content: “Mede dankzij het initiatief van de branchevereniging om te komen tot een model accountantsrapport zijn de platforms die voorheen onder ontheffing opereerden nu soepel gemigreerd”.

Vergunning verplicht voor alle Crowdfinance platforms
Vanaf 10 november 2023 is het verplicht voor alle financieringsplatformen in Europa om aan de European Crowdfunding Service Providers Regulation (ECSPR) te voldoen. De belangrijkste verschillen voor Nederlandse platforms zijn dat er een overzichtelijk en vergelijkbaar investeringsdocument komt per project, dat de investeringslimiet van €80.000 per platform vervalt en dat leningen maximaal € 5mln bedragen (dit was voorheen €2,5mln).

Leden BNC ontvangen vergunning
In de afgelopen periode hebben de volgende crowdfinance platforms hun vergunning in ontvangst mogen nemen:

De verkregen vergunningen zijn opgenomen in het register dat de AFM voor crowdfundingplatformen bijhoudt. Directeur Robbert Loos feliciteert alle platforms die de verplichte vergunning hebben mogen ontvangen: “Zowel voor investeerders in de crowdfinance projecten die op deze platforms worden aangeboden, als ook de ondernemers die financiering zoeken, is de professionalisering van onze sector goed nieuws.”

Model accountantsrapport maakt afronden vergunningaanvraag crowdfundplatforms mogelijk
In het kader van het verkrijgen van een vergunning zijn de leden van de branchevereniging gekomen met een voorstel voor een model dat door de accountant kan worden aangeleverd. DNB heeft aangegeven dat de inhoud afdoende inzicht biedt over het voldoen aan de prudentiële waarborgen voor crowdfunding dienstverleners om daarmee DNB in staat te stellen tot een oordeel te komen bij de vergunningsaanvraag en gedurende het doorlopend toezicht.

 

Noot van de redactie: Genoemd model zal in lijn met de vernieuwde standaard voor accountants worden herzien. Meer informatie hierover volgt binnenkort via deze website.