20-04-2023

Branchevereniging Nederland Crowdfunding komt tot afspraken met DNB

De Branchevereniging Nederland Crowdfunding heeft afspraken gemaakt over een modelverklaring waarmee de accountant kan verklaren dat het betreffende platform aan de prudentiële waarborg kan voldoen. Deze verklaring biedt platforms de mogelijkheid hun vergunningaanvraag in het kader van de nieuwe Europese verordening met AFM af te ronden. Voorzitter Ter Huurne toont zich content: “dit initiatief van de branchevereniging geeft platforms die voorheen onder ontheffing opereerden een duidelijk perspectief”.

Vereiste goedkeurende verklaring bij de jaarrekening
In het kader van het verkrijgen van een vergunning naar aanleiding van de nieuwe Europese verordening voor crowdfunding, stuitten de leden van de bij de branchevereniging aangesloten crowdfinance platforms op de eis van een goedkeurende verklaring van de accountant bij de jaarrekening. Voor crowdfinance platforms bestonden eerder – onder de ontheffing van de AFM – geen prudentiële vereisten en ook uit het jaarrekeningrecht volgt voor de omvang van betreffende platforms geen plicht van een goedkeurende accountantsverklaring.

Oplossing in model voor rapport van feitelijke bevindingen
In onderling overleg zijn de leden van de branchevereniging gekomen met een voorstel voor een verklaring die door de accountant kan worden aangeleverd. “We hebben een open houding getroffen bij DNB en ook AFM “, aldus Jeroen ter Huurne, voorzitter van de branchevereniging. “Dit heeft tot deze, voor alle partijen, goede oplossing geleid”.

Goedkeuring DNB
De verklaring door de externe accountant is uitgebreid besproken met DNB, waarbij DNB heeft aangegeven dat de inhoud van de verklaring afdoende inzicht biedt over het voldoen aan de prudentiële waarborgen voor crowdfunding dienstverleners om daarmee DNB in staat te stellen tot een oordeel te komen bij de vergunningsaanvraag en gedurende het doorlopend toezicht.

Desgewenst is een exemplaar van het model accountantsrapport op te vragen via loos@nederlandcrowdfunding.nl