17-03-2021

De berg met spaargeld is tot recordhoogte gegroeid, kopten de kranten de afgelopen weken. En dat klopt, want met bijna €500 miljard is ons gezamenlijke spaarsaldo nog nooit zo hoog geweest. Deze middelen wachten geduldig op onze bankrekeningen en de eigenaar krijgt nauwelijks een rentevergoeding. Een gemiste kans.

Het kabinet heeft verzuimd in haar aanpak voor crisisherstel een stimulans voor rechtstreekse investeringen in het MKB op te nemen. De kans hiervoor ligt echter voor het grijpen. Met een kleine incentive kunnen huishoudens worden verleid om middelen – die zij niet nodig hebben als buffer – in te zetten voor de grote investeringsbehoefte van het midden- en kleinbedrijf.

Natuurlijk is sparen een veilige optie om geld achter de hand te houden. Het Nibud adviseert dan ook om alleen te beleggen met geld dat gemist kan worden. Huishoudens doen er goed aan een buffer aan te leggen om direct onverwachte, grotere en noodzakelijke uitgaven te betalen als ze zich voordoen.

Op een eenvoudige en voor de staatskas goedkope wijze kan het kabinet, door middel van het activeren van het spaargeld van huishoudens, een steuntje in de rug voor het Nederlands MKB organiseren. Dit zou tegemoetkomen aan de wens van ondernemersorganisaties om in het herstel van onze economie, de toegang voor ondernemers tot investeringen beter te maken.

Crowdfundplatforms zijn bij uitstek goed gepositioneerd om investerende particulieren en het Nederlands MKB bij elkaar te brengen. Deze platforms selecteren en beoordelen de financieringsbehoefte van het MKB voor de investerende Nederlander.

U hoeft uiteraard niet op de voorstellen uit Den Haag te wachten. Ook nu zijn er prima mogelijkheden uw (lokale) ondernemer te ondersteunen, waarbij u -uiteraard met een goede spreiding van uw investeringen- mooie rendementen realiseert. Overweeg dus een deel van uw spaartegoeden te activeren, Haags zetje in de rug of niet.

Jeroen ter Huurne en Robbert Loos zijn respectievelijk voorzitter en directeur van de Branchevereniging Nederland Crowdfunding

download hier deze column