17-10-2020

Er staat zo’n 400 miljard euro op onze gezamenlijke spaarrekeningen. Een deel van deze middelen is beschikbaar te maken voor directe investeringen in Nederlandse bedrijvigheid. Crowdfundplatforms zijn bij uitstek goed gepositioneerd om investerende particulieren en het Nederlands MKB bij elkaar te brengen.

Zaterdag 17 oktober bepleiten voorzitter Jeroen ter Huurne en directeur Robbert Loos namens de branchevereniging in een opinieartikel in dagblad Trouw de investerende particulier te betrekken bij het herstel van de verdienkracht van de Nederlandse economie.

Lees hier het artikel op de website van Trouw

Betrek investerende particulier bij herstel Nederlandse MKB

De Nederlandse overheid heeft voortvarend ingegrepen na de start van de Covid-19 pandemie. Diverse noodpakketten zorgen voor banenbehoud en ondersteuning van ondernemers. Deze pakketten worden voortgezet, maar versoberd. Nu is het zaak het herstel van de Nederlandse economie verder te blijven stimuleren.
Er is veel aandacht voor de steun die grote beeldbepalende ondernemingen als KLM krijgen. Echter ook in het Nederlands midden- en kleinbedrijf is de investeringsbehoefte groot. Het zou een gemiste kans zijn, hierbij niet ook de investerende particulier te betrekken.

Nederland is een spaarzaam land. Inmiddels is er ongeveer €400 miljard euro op onze spaarrekeningen gestald. De onzekerheid in deze periode van corona heeft onze spaarwoede nog verder aangewakkerd. Diverse media meldden de spaarpiek in mei, traditioneel de maand waarin ons vakantiegeld op de spaarrekening wordt bijgestort. En opvallend is dat – anders dan in andere jaren – dit jaar nog iedere maand ons spaargeld verder is gegroeid en dat dit is gebeurd in vrij opneembare tegoeden. Een deel van deze middelen is met goed gekozen stimulans beschikbaar te maken voor directe investeringen in Nederlandse bedrijvigheid. Immers de rentes op deze tegoeden zijn nagenoeg nihil.

Crowdfundplatforms zijn bij uitstek goed gepositioneerd om investerende particulieren en het Nederlands MKB bij elkaar te brengen. Deze platforms selecteren en beoordelen de financieringsbehoefte van het MKB voor de investerende Nederlander. Als intermediar tussen ondernemer en investeerder hebben zij er belang bij, zorgvuldig hun investeringsprojecten te kiezen. De ondernemer mag er op vertrouwen dat hij terecht kan met een goed plan en de investeerder mag er op rekenen dat zijn investering kan renderen. De particuliere investeerder heeft de mogelijkheid projecten te ondersteunen naar keuze: welke branche, met welk doel, zekerheden en rendementsverwachtingen. Het is de investeerder die bepaalt.

In de markt voor financieringen zijn naar schatting nu al zo’n 40 tot 50.000 particulieren actief. Via veelal particuliere investeerders wordt er jaarlijks zo’n €425 miljoen geïnvesteerd in het Nederlandse MKB. De investerende particulier kan daarmee een belangrijke rol innemen en de smeerolie worden van het MKB. De motor van de Nederlandse economie.

Betrek de Nederlandse particulier die funding beschikbaar stelt voor financieringen aan Nederlandse MKB-bedrijven in de plannen voor herstel van de verdienkracht van de Nederlandse economie. Zeker als de investeerder zijn investeringen goed spreidt over diverse projecten, snijdt het mes aan twee kanten. De ondernemer kan zijn droom verwezenlijken en de investeerder realiseert een mooi rendement tegen een verantwoord risico.