15-10-2020

In de markt voor financieringen zijn naar schatting zo’n 40 tot 50.000 particulieren actief. Via veelal particuliere investeerders wordt er jaarlijks zo’n €425 miljoen geïnvesteerd in het Nederlandse MKB. De particulier die zijn spaargeld activeert via crowdfunding, kan de economisch ontwikkeling van het MKB stimuleren en tegelijkertijd een mooi rendement realiseren.

In de eerste editie van deze interviewreeks spreekt Johan van Buuren (Waardevoorjegeld) met Gerrit van de Werken (investeerder op zijn platform) over zijn drijfveren om te investeren in crowdfundprojecten.

download hier het interview

Waarom besloot je te starten met crowdfunding?

Naarmate dat mijn pensioengerechtigde leeftijd dichterbij kwam participeerde ik de afgelopen jaren wel eens in wat mini-projectjes, zoals afstudeerprojecten. Maar ook wel in kleinschalige geldwervingsprojecten, zoals bijvoorbeeld het zonnepanelenproject voor de Stichting Zomerkind in het dorp waar ik woonachtig ben. Meerdere keren werd ik benaderd om mee te investeren in startups, maar veelal vond ik de motivatie voor deze projecten gevoelsmatig te optimistisch voorgesteld en dit soort projecten zijn meestal niet of moeilijk controleerbaar.

Nadat ik een artikel had gelezen over ‘Waardevoorjegeld’ had ik het idee dat doelstellingen van deze organisatie, het MKB terzijde staan met alternatieve wijze van financiering vanuit een (ook voor mij) herkenbaar normen- en waardenkader, goed aansloten bij mijn wensen. Ook had ik een positief gevoel over de mensen die ‘waken’ over het ingelegde vermogen van investeerders en daardoor was voor mij een belangrijke drempel geslecht.

 

Waarom zou je anderen crowdfunding aanraden?

Hoewel het duidelijk is dat je investeert in projecten met een bepaald risico is het een geruststellende gedachte dat er serieus naar de projecten is gekeken voordat deze worden opengesteld voor inschrijving. De relatief hoge rentevergoeding is – voor mij – niet primair de belangrijkste drijfveer om te investeren in het MKB. Uit ervaring is het bekend dat het voor het MKB best wel lastig is om via banken aan de benodigde geldmiddelen te komen. De banken zeggen eerlijk dat het MKB voor hen geen interessante doelgroep is.

Desondanks is het MKB toch nog steeds erg belangrijk voor de economie en daarom is het goed als mensen een deel van hun vermogen hiervoor ter beschikking willen stellen. Het begrip rente moet m.i. dan ook meer worden gezien als een (tijdelijk) resultaatsvergoeding voor het opzetten van kansrijke projecten en tevens een vergoeding voor het risico bij projecten die niet goed aflopen. Want ook daarmee dient rekening te worden gehouden.

 

Wat maakt crowdfunding voor jou bijzonder?

Ik heb mij aangemeld bij ‘Waardevoorjegeld’, in eerste instantie als (kleinschalige) investeerder. Ik was gelijktijdig ook betrokken geraakt bij een maatschappelijke organisatie die voor uitbreiding van hun (school)gebouw middelen uit hun achterban wilde aantrekken, maar die niet over de tools beschikte om dit in goede banen te leiden. Ik heb hen gewezen op de mogelijkheden van crowdfunding.

Voor beide partijen was het best wel een spannend project, denk ik. Voor ‘Waardevoorjegeld’ was het hun eerste maatschappelijk project. Een substantieel bedrag uit de markt halen tegen een lagere rentevergoeding die past bij een dergelijk maatschappelijk project was toch ook wel een serieuze uitdaging. Echter door de zorgvuldige wijze van beoordeling van de aanvraag; het op de juiste wijze communiceren met potentiële investeerders en, last but not least, het waar nodig leveren van maatwerk, maakte het project succesvol waardoor het benodigde bedrag binnen 2 dagen was overtekend.

Op deze wijze heb ik zelf de kracht van crowdfunding kunnen ervaren. En ook gezien dat de mensen van ‘Waardevoorjegeld’ de projecten inderdaad nauwgezet en verantwoord in de markt zetten. Dat geeft vertrouwen om ook met andere projecten mee te doen.

 

Wat is je leukste investeringsproject en waarom?

Voor mij staat het project ‘De Dordtse Wijnhandel’ hoog genoteerd. Wijnproductie in de Biesbosch lijkt me echt wel een uitdaging.

Maar uiteindelijk zou ik toch kiezen voor de supermarkt in Benthuizen. De overlevingsdrang van deze ondernemer in een lastige sector met machtige concurrenten is bewonderingswaardig en ook het nieuwe initiatief van deze ondernemer verdient steun, al schat ik die kans van slagen wat minder hoog in.

Misschien is ‘leukste’ hier ook niet helemaal de juiste woordkeuze. Het is misschien meer de vraag welk project het beste gevoel geeft. Dat maakt deze keuze lastig, maar dat is wel waar crowdfunding voor mij om draait.