07-10-2020

Branchevereniging Nederland Crowdfunding is verheugd dat het Parlement heeft ingestemd met de Europese Regelgeving. “Met deze regelgeving – die eind 2021 van kracht wordt – toont Europa aan dat crowdfunding een belangrijke pijler is in de markt voor bedrijfsfinanciering”, aldus voorzitter Jeroen ter Huurne.

Het Europees Parlement keurde 5 oktober de deal goed die in december is gesloten met de Raad over uniforme regelgeving voor crowdfundingdiensten in de EU. De nieuwe regels zijn bedoeld om crowdfundingdiensten vlot te laten functioneren in de interne markt en om grensoverschrijdende bedrijfsfinanciering in de EU te bevorderen door te voorzien in uniforme regelgeving voor crowdfundingdiensten.

Nederland Crowdfunding bepleit al enige tijd een stevig regelgevend kader om verder te bouwen aan een professionele sector voor crowdfundingplatforms. Ter Huurne: “goed dat zo de ruimte wordt gecreëerd voor particulieren om hun spaargeld in te zetten voor investeringen in het MKB”.