28-01-2020

Branchevereniging Nederland Crowdfunding (BNC), de belangenbehartiger van crowdfundingplatforms voor bedrijfsfinanciering in Nederland, onderstreept de bevindingen uit de vandaag uitgebrachte Financieringsmonitor 2019 van het CBS dat crowdfunding een steeds grotere rol inneemt in het Nederlandse financieringslandschap.

Volgens de Financieringsmonitor zet de constante opmars van crowdfunding verder door. Het totale bedrag is van €223 miljoen in 2018 naar €329 miljoen toegenomen in 2019. Ondanks dat het in absolute termen nog slechts een deel van de totale financieringsbehoefte invult, is deze vorm van financiering een serieuze keuze voor duizende mkb-ondernemers geworden. Het overgrote deel van crowdfunding is bestemd voor bedrijfsfinanciering (90%).

Robbert Loos, directeur van Nederland Crowdfunding, zegt: “Wij herkennen de bevindingen uit de nieuwe editie van de Financieringsmonitor die opnieuw bevestigen dat crowdfunding voor bedrijfsfinanciering een steeds grotere rol vervult in het Nederlandse financieringslandschap. Dit is mede uit te leggen door het beperkte bancaire krediet voor kleine ondernemers, maar vooral door de professionalisering van de actieve platformen in Nederland. Nederland Crowdfunding draagt bij aan de professionalisering van de sector en de resultaten van vandaag onderstrepen dat deze slag wordt gemaakt.”

Crowdfunding voor bedrijfsfinanciering – ook wel crowdfinance of online leenplatformen genoemd – is een financieringsvorm waar platformen middels het rechtstreeks in contact brengen van ondernemers met een brede groep investeerders financiering weten te verstrekken. Deze platformen staan onder toezicht en beschikken over een ontheffing van de AFM, en staan geregistreerd in het crowdfundingregister. De AFM houdt doorlopend toezicht op de sector met strenge voorschriften en eisen.

Nederland Crowdfunding bepleit al jaren dat een stevig regelgevend kader zal helpen om verder te bouwen aan een professionele sector voor crowdfunding, en is daarom positief over het onlangs bereikte politiek akkoord in Brussel voor een pan-Europees kader voor crowdfunding dienstverleners.