09-05-2019

Woensdag 8 mei 2019 publiceerde het FD op de voorpagina een artikel over de crowdfundsector. Daarin wordt de suggestie gewekt alsof crowdfundplatforms aan investeerders verkeerde verwachtingen voorspiegelen door te gunstige rendementen te publiceren.

Voor leden van de branchevereniging Nederland Crowdfunding geldt dat het investeerders glashelder is dat zij investeren in een lening aan een ondernemer. Dat hiermee kosten gemoeid zijn voor het beheer van het crowdfundplatform, wat deze bedragen en dat deze ondernemer risico loopt, wat gevolgen kan hebben voor het rendement op de investeringen. De crowd van deze platforms kiest bewust voor een investering met een risico, verantwoord mits de investeerders goed spreiden over een groter aantal projecten. Dat hiervoor animo is, bewijzen de groeicijfers die de markt maakt.

Natuurlijk ontstaan er ook achterstanden, maar onze leden herkennen het beeld niet dat hierin een toename zou zijn. Dagelijks werken de platforms door goede kredietanalyses, beheer van de actieve portefeuille en de aandacht voor spreiden van investeringen, aan het beperken van de risico’s voor investeerders. Daarmee kan echter niet worden voorkomen dat er ondernemers zijn die niet in staat zijn de lening terug te betalen.

Sinds enkele jaren heeft onze vereniging een gedragscode. Hierin is bewust de afspraak gemaakt dat platforms zelf de keuze hebben of zij een nettorendement percentage vermelden op hun website. Maar als zij dit doen, dan is de berekening daarvan voor alle leden conform uniforme spelregels. Achtergrond van deze keuze is dat enkel een netto rendementscijfer voor een jong platform niet zo relevant is. Platforms bouwen over de jaren ervaringen op met ondernemers die in gebreke blijven bij de verplichtingen van de aangegane lening. Pas na verloop van enige tijd worden deze cijfers relevant voor de portefeuille als geheel en krijgen zij toegevoegde waarde voor de beoordeling van de prestaties van een platform.

Leden die een netto rendementspercentage op de homepage publiceren, presenteren overigens realistische cijfers: 2,31%; 3,81% en 6,37%.

De branchevereniging en haar leden (Collin Crowdfund, Funding Circle, Horeca Crowdfunding, Knab Crowdfunding en Oneplanetcrowd) hechten aan verdere verbetering van de professionaliteit en de transparantie in onze sector. Vandaar dat wij het onderwerp nettorendementen al enige tijd geleden hebben geagendeerd in ons overleg met de AFM. Wij maken graag afspraken die de transparantie in de sector bevorderen. In het belang van de investeerders, de ondernemers en crowdfundplatforms.

 

Bovenstaand bericht is als ingezonden stuk aangeboden aan de redactie van het FD, als reactie op het volgende artikel: https://fd.nl/ondernemen/1300229/crowdfundingplatforms-spiegelen-te-gunstige-rendementen-voor