02-04-2019

Robbert Loos is directeur van branchevereniging Nederland Crowdfunding geworden. Met zijn benoeming onderstreept de vereniging haar wens de sector verder te professionaliseren en te laten groeien. Voorzitter van de branchevereniging Jeroen ter Huurne geeft aan: “Crowdfundplatforms staan klaar om ondernemen in Nederland mogelijk te maken. MKB ondernemers én investeerders vinden steeds beter de weg naar deze vorm van financiering. De vereniging gaat zich nog nadrukkelijker inzetten om ruimte te maken voor deze financieringsvorm.”

Maartje Geels/FirmaFoto

Nederland vindt steeds beter haar weg naar vormen van complementaire financiering. De crowdfundsector speelt daarin een belangrijke rol. “Robbert was al even betrokken bij onze vereniging”, aldus voorzitter Ter Huurne, “met zijn benoeming tot directeur zal de focus van Nederland Crowdfunding nog meer worden gelegd op verdere groei van de markt.”

Meer MKB ondernemen mogelijk maken
Robbert Loos (1979) heeft ruime ervaring op het gebied van belangenbehartiging, stakeholdermanagement en positionering van organisaties en beschikt door zijn werkzaamheden voor bedrijven en verenigingen in diverse branches over een stevig netwerk in Den Haag. “Met de leden ga ik aan de slag om de positie van crowdfinance in de markt voor financiering van het MKB verder uit te bouwen. Ik kijk uit naar de samenwerking met de stakeholders in de markt”, aldus Robbert.

Ledengroei
De branchevereniging is in gesprek met mogelijke nieuwe leden. “Groei in ledenaantal is geen doel op zich”, zegt Robbert. “We staan open voor kwalitatief goede platforms die met ons verder willen bouwen aan de professionalisering van de markt”. De vereniging werkt al enige jaren met een gedragscode waar alle leden aan dienen te voldoen en geeft hiermee richting aan de ontwikkeling van kwaliteit in de crowdfundmarkt.

Nieuwe website
Een nieuwe website vormt het uithangbord voor de vereniging. “Op onze website www.nederlandcrowdfunding.nl dragen wij uit waar de branchevereniging voor staat”, aldus Robbert. “Hier is onze gedragscode te vinden en nieuws over de sector”.