28-01-2019

Het gebruik van alternatieve vormen van financiering is in vier jaar tijd bijna verdubbeld. Dit blijkt uit de door het CBS gepubliceerde Financieringsmonitor 2018. De grootste groei heeft plaatsgevonden binnen crowdfunding.

In de Financieringsmonitor 2018 wordt de zoektocht van het MKB naar externe financiering van begin tot eind in kaart gebracht. Uit de monitor blijkt dat andere vormen van financiering dan de traditionele banklening, bedrijfsobligaties en onderhandse leningen, in toenemende mate een alternatief bieden voor het bedrijfsleven. De huidige omvang blijft weliswaar een fractie van de totale financieringsmarkt, waardoor deze alternatieve financieringsvormen een beperkt marktaandeel hebben.