28-11-2018

Het Europees Parlement heeft op 5 november 2018 gestemd over regelgeving voor crowdfunding. Hiermee heeft zij een aantal wijzigingen aangebracht op het voorstel dat de Commissie eerder in maart naar buiten bracht. Belangrijke aanpassing die het Parlement doorvoert geeft MKB ondernemers meer ruimte voor crowdfundingprojecten. Waar de Commissie een maximum bedrag van €1 mln per project voorstelde, heeft het Parlement deze grens verhoogd naar €8 mln.

Nederland Crowdfunding is verheugd over deze wijziging van het Parlement. “Het oorspronkelijke voorstel was lager dan de nu in Nederland geldende grens”, aldus voorzitter Jeroen ter Huurne, “goed dat het Parlement zo de ruimte creëert voor MKB financiering” .

http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20181105IPR18253/new-eu-rules-to-boost-crowdfunding-platforms-and-protect-investors